jasmina osmanovic

Advokat Tuzla - Osmanović Jasmina

Advokat Jasmina Osmanović je rođena 1982. godine u Tuzli. Sa završenom Gimnazijom „Meša Selimović“ Tuzla, diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2007. godine.